Oferta

Księgowość

Oferujemy usługi, zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi dla firm produkcyjnych, handlowych, usługowych, fundacji, stowarzyszeń, w zakresie:
- prowadzenia pełnej rachunkowości małych, średnich i dużych firm 
- opracowania polityki rachunkowości i zakładowego planu kont 
- prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów osób fizycznych
- prowadzenia ewidencji podatkowych dla podmiotów opodatkowanych na zasadach ryczałtu 
- obliczania wymaganych zobowiązań podatkowych i sporządzanie deklaracji PIT, CIT,VAT 
- sporzadzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań dla GUS 
- sporządzania dla przedsiębiorców raportów według standardowych oraz indywidualnych wzorów 
- reprezentowania klientów przed urzędem skarbowym
Kadry i Płace

Zapewniamy pełną obsługę kadrowo-płacową pracowników firmy
- sporządzamy listy płac oraz dokonujemy rozliczeń wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych
- prowadzimy akta osobowe pracowników 
- zgłaszamy do ZUS zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą jak i pracowników
- sporządzamy deklaracje roczne PIT-4R, PIT-11
- elektronicznie wysyłamy dokumenty do ZUS i Urzędów Skarbowych
- wystawiamy dokumenty kadrowe i płacowe na życzenie pracodawcy bądź pracownika
- opracowujemy regulaminy pracy i wynagradzania     
Doradztwo i Audyt


- współpracujemy z firmą audytorską wykonującą usługi badania sprawodań finansowych oraz usługi poświadczające 
- zakładamy spółki prawa handlowego oraz rejestrujemy działalność gospodarczą
- dbamy o ochronę ubezpieczeniową
- opracowujemy i usprawnianiamy istniejące procedury księgowe i obiegu dokumentacji
- wykonujemy inne usługi według zapotrzebowania Klientów     
Roczne rozliczenia PIT
- sporządzamy roczne rozliczena dochodów osób fizycznych (PIT-28. PIT-36, PIT-36L, PIT-37)
Copyright ©2017 BUK FIN Sp. z o.o., All Rights Reserved.